Autóbaleset kártérítés és kárrendezés

Kötelező felelősségbiztosítással a szabályok szerint minden autónak rendelkeznie kell. Alapszabály, hogy autóbaleset esetén a kártérítést a balesetben vétkes autó kötelező gépjármű felelősségbiztosítása (kgfb) terhére kell rendezni.

Bármilyen baleset is történik, első teendő a Baleseti Bejelentő Nyomtatvány kitöltése. Ügyeljen minden rovat pontos kitöltésére és különösen az aláírások meglétére. Ha egyik sofőrnél sincs ilyen nyomtatvány, akkor érdemes rendőrt hívni és elkészíttetni a jegyzőkönyvet. Akkor is érdemes rendőrt hívni, ha a két fél nem tud abban megállapodni, hogy melyikük volt a károkozó. Ha pedig a balesetben személyi sérülés is történik, akkor mindenképpen kötelező a rendőri közreműködés.

Autóbaleset kártérítés ha Ön a vétlen sérült

Ne fájjon a feje! Kárrendezési irodánk autóbalesetek kártérítésében is hatékony segítséget nyújt.
Ne fájjon a feje! Kárrendezési irodánk autó balesetek kártérítésében is hatékony segítséget nyújt.

Ha nem Ön okozta az autóbalesetet, akkor a kártérítést teljes körűen a kárt okozó gépjármű kötelező felelősségbiztosítása téríti meg az Ön számára. Az autóbaleset után a helyszínen pontosan ki kell tölteni a Baleseti Bejelentő Nyomtatvány minden rovatát. A két példányban kitöltött bejelentőlap első példánya a vétlen károsulté, a második a kárt okozó gépkocsivezetőé. Több résztvevős közlekedési baleset esetén a bejelentőlapból annyi példányt kell kitölteni, ahány jármű érintett a balesetben.

Ön a kárigényét az autó balesetet okozó jármű kgfb biztosítójához nyújthatja be 30 napon belül. A biztosító nevét a károkozónak a bejelentőlap kitöltésekor meg kell adnia. A kárigény a legtöbb biztosítónál online is elindítható, azonban mielőtt a kárbejelentést megtenné, a magasabb kártérítés érdekében keressen fel egy független kárszakértő irodát!

Ha olyan jármű okoz Önnek balesetet, melynek nincs érvényes kötelező biztosítása, akkor a kártérítés kifizetését a MABISZ Elkülönített Szervezeti Egysége (MABISZ ESZE), mint a Kártalanítási Számla kezelője végzi.

Az autóbalesetek eredményes kártérítéséhez néhány tipp:

  • Minden esetben írtja fel a tanúk, és az autóbalesetet okozó személy adatait, továbbá a KGFB kötvényszámát és a biztosító nevét!
  • Személyi sérülés esetén hívjon rendőrt, és menjen orvoshoz, mert az autóbaleset miatti sérüléseit így egyértelműen bizonyítani tudja.
  • Az autóbaleset helyszínén készítsen fotókat, melyen a gépjárművek helyzete, rendszáma és a baleseti helyszín is jól látható.
  • A magas baleseti kártérítés érdekében forduljon független kárrendezési szakértőhöz!
  • Később jelentkező, akár enyhe panaszok esetén is haladéktalanul keresse fel körzeti orvosát, és vizsgáltassa ki magát!

Ha ismeretlen jármű okozza az autóbalesetet

Mi a teendő, ha ismeretlen jármű okozza az autó balesetet?
Mi a teendő, ha ismeretlen jármű okozza az autóbalesetet?

Előfordul, hogy a balesetet olyan jármű okozza, melynek az üzemben tartója nem ismert. Gyakori eset, hogy a parkolóban valaki megrongálja az autót, aztán adatai hátra hagyása nélkül távozik. Vagy azért történik a közúti baleset, mert egy ismeretlen jármű leszorítja az útról, majd megállás nélkül távozik, s a rendszámát sem tudják felírni.

Ha ilyen eset előfordul, akkor a kgfb terhére nem lehet a kárt megtéríteni, s ilyen esetben a Kártalanítási Számla terhére történő kárrendezési kísérlet sem járható út. A Kártalanítási Számla kötelezettsége nem terjed ki az ismeretlen gépjármű hibájából a gépjárműben esett gépjárműkárokra. A kárrendezés ebben az esetben csak saját casco biztosítása terhére történhet. Felelősségi alapon abban az esetben téríthető meg a kár, ha a rendőrségi eljárás során a későbbiekben fény derül az elkövető kilétére.

Ha viszont az ismeretlen gépjármű hibájából történt autóbalesetben haláleset, vagy súlyos személyi sérülés történik, akkor a Kártalanítási Számla kezelője megtéríti a járműben okozott károkat és a személyi sérüléssel összefüggő károkat, sérelemdíjat is.

Tippek cserbenhagyásos autóbaleset esetén:

  • Ismeretlen károkozó esetén tegyen feljelentést a rendőrségen!
  • A helyszínt alaposan vizsgálja át, hogy a károkozást egy térfigyelő vagy biztonsági kamera rögzíthette-e?
  • Keressen tanukat és adataikat mindenképpen írja fel!
  • Készítsen fotókat mobiltelefonjával, melyen a jámű(vek) helyzete és rendszáma is jól látható. Fotózza le közelről is a sérüléseket!

Ha Ön okozza az autóbalesetet

Az autóbalesetért felelős járműben okozott kár nem téríthető meg a kötelező felelősségbiztosítás alapján. Ilyen esetben a kárt okozó gépkocsivezető saját casco biztosítása terhére juthat hozzá kártérítéshez, a casco szerződésben szereplő önrészesedés levonása után. A magyarországi általános gépjármű kárrendezési gyakorlat során – elsősorban az avultatás túl széles körű alkalmazása miatt – sajnos az esetek többségében a kifizetett kártérítés sokkal alacsonyabb, mint amekkora összegből a károsodott járművet ténylegesen meg lehetne javíttatni, vagy totálkár esetén újat lehetne belőle vásárolni. Forduljon független kárrendezési szakértőhöz, aki kontrollálni tudja a biztosítók alacsony összegű kárszámítását!

Ha Ön a felelős a közlekedési baleset bekövetkezéséért

Közlekedési baleset során a vétlen gépkocsiban okozott kárt a biztosító az Ön kötelező biztosítása terhére fogja a károsultnak megtéríteni. Az autóbaleset után töltsék ki a Bejelentő Nyomtatvány (kék-sárga) minden rovatát. Ügyeljen arra, hogy pontosan meg kell adnia minden adatot.

Az autó balesetek kárrendezése során a biztosítók gyakran alkalmazzák a kármegosztást.
Az autó balesetek kárrendezése során a biztosítók gyakran alkalmazzák a kármegosztást.

Ha az autóbaleset során felelősségét nem kívánja elismerni, a bejelentőlapon nem kell ilyen nyilatkozatot tennie. Ebben az esetben a biztosító fogja a felelősséget megállapítani a rendelkezésére álló adatok, továbbá a járművek szemlézése alapján. A biztosító kármegosztást is alkalmazhat, azaz valamilyen fokig mindkét felet felelőssé teszi a gépjárműbaleset bekövetkezéséért.

Ha Ön úgy véli, hogy nem csak egyedül felelős a közlekedési balesetért, hanem a másik autó vezetője is vétkes a kialakult helyzet miatt, érdemes rendőrt hívnia. A rendőrségi jegyzőkönyv egyértelmű bizonyíték, melyet a biztosítónak figyelembe kell vennie a kárfelelősség megállapítása során. Rendőri intézkedés során a szabálytalankodó félnek szabálysértési bírsággal is számolnia kell!

Ha Ön okozta az autóbalesetet talán akkor is tudunk segíteni

Bármennyire hihetetlen, irodánk a károkozót érdekeit is tudja képviselni. Egy vitatott kárfelelősségű ügyben – ahol mindkét fél felelős lehet – egyáltalán nem mindegy, hogy a kötelező biztosító milyen kármegosztást alkalmaz. Autóbaleset kártérítésénél gyakori az 50-50%-is, vagy 70-30%-os kármegosztás. Egyáltalán nem mindegy, hogy megbízónk mekkora összegű kártérítést kap autóbaleset esetén.