Közlekedési baleseti kártérítés

Közlekedési baleseti kártérítés
4.83 (96.67%) 6 szavazat

A rendőrségi hírekben naponta olvashatja, hogy hol történtek személyi sérüléses közlekedési balesetek, melyek – sajnálatos módon – egyre gyakrabban végződnek súlyos személyi sérüléssel illetve halállal. Oldalunkon, a közúti balesetek vétlen sérültjei – és okozói – találhatnak hasznos információkat, hogy mely esetekben, kitől és milyen mértékű baleseti kártérítésre lehetnek jogosultak. Nincs két egyforma baleset, nem létezik két azonos mértékű kártérítés sem, így standard kárügyről és kárrendezésről sem tudunk beszélni.

A gyors kárrendezés és magas baleseti kártérítés érdekében fontos, hogy a biztosítói kárbejelentést szakszerűen, mindenre kiterjedően fogalmazzák meg a közúti balesetekben vétlen károsultak. Egy félreérthetően megfogalmazott baleseti kárleíráson sok millió forint kártérítés múlhat, ezért célszerű független kárrendezési szakértő segítségét igénybe venni.

4 legfontosabb érv, hogy miért NE a biztosítónál indítsa el a kárrendezést!

Ki a felelős a közúti baleset bekövetkezéséért?

Oldalunkon a közlekedési baleset szereplői találhatnak hasznos információkat, hogy kitől és milyen mértékű baleseti kártérítésre lehetnek jogosultak.
Oldalunkon a közlekedési baleset szereplői találhatnak hasznos információkat, hogy kitől és milyen mértékű baleseti kártérítésre lehetnek jogosultak.

Rendkívül fontos, hogy a balesetben érintett személyek alaposan átgondolják, hogy vajon ki is okozta a közúti balesetet, ki a felelős, hogy gépjárműkár, vagy személyi sérülés történt? Sok esetben előfordul, hogy valamilyen arányban mindkét fél felelős a közlekedési baleset bekövetkezéséért. A biztosító ilyenkor kármegosztást alkalmaz. A kármegosztás százalékos mértékétől függ, hogy Ön ténylegesen mekkora baleseti kártérítést kaphat. A biztosító kármegosztását is lehet vitatni, azonban ehhez jól felkészült, kárrendezésben jártas független szakértőre van szüksége, mert a szakszerűtlenül összeállított kárigényt és fellebbezést a biztosítók nagy rutinnal kivédik.

Amennyiben Ön a felelős a közlekedési baleset bekövetkezéséért

Ha a közlekedési baleset bekövetkezéséért Ön a felelős, akkor saját magának okozott károkra kizárólag önkéntes, saját biztosítása alapján kaphat kártérítést. Az autójában keletkezett kárát a casco, a személyi sérüléssel kapcsolatos káreseményeket az élet-és balesetbiztosítás, utasbiztosítás, ill. egyes lakásbiztosítások stb. alapján lehet kifizettetni a biztosítóval.

Ha autóvezetőként Ön okozta balesetet és utasai is megsérültek: Az autó kötelező biztosítása az utasok vagyoni, és személyi sérüléssel összefüggő kárigényeit Ön helyett teljeskörűen megtéríti!

Ha Ön gépjárművel okozott kárt, azt a saját (kgfb) kötelező biztosítójának (is) be kell jelentenie.

Ha a közlekedési balesetben vétlen, tehát nem Ön a felelős

Aki másnak kárt okoz, azt köteles megtéríteni, írja a Ptk 339. paragrafusa. A közlekedési balesetben vétlen személyek vagyoni, tehát autójában, ruházatában, poggyászában, stb., valamint a baleset miatti sérelemdíjat (külföldi balesetnél fájdalomdíj), elmaradt hasznot és kieső jövedelmet, stb. a károkozó, vagy biztosítója köteles megtéríteni. Nem vagyoni kárigény sérelemdíj lehet a baleset során elszenvedett fizikai, lelki trauma következményei, életvitel elnehezülés, életminőség romlás miatti kárigények.

Az alábbiakban baleset típusonként részletesen megvizsgáljuk, mi a legfontosabb teendő és hogyan kaphat a biztosító kárrendezése során magas baleseti kártérítést, ha közlekedési baleset történt.

 

Gyalogos gázolás

Gyalogos gázolásnak nevezzük, amikor egy jármű, vagy gépjármű a gyalogosan közlekedő személyt elüti. A jog kiemelten védi a közlekedésben résztvevő „gyengébb” felet.

Gépjármű üzembentartója, vezetője által okozott káresemény során a közúti balesetben megsérült gyalogos kárát a kötelező gépjármű felelősség-biztosítás megtéríti.

Ha kerékpárral ütötték el a gyalogost, a gyalogosgázoló kerékpáros lakásbiztosítása – amennyiben tartalmaz felelősségbiztosítási részelemet – téríti meg a gyalogos kárát.

Tipp:

 • Minden esetben írtja fel a tanúk, és a gyalogosgázolást elkövető személy adatait!
 • Személyi sérülés esetén hívjon rendőrt, és menjen orvoshoz, mert a baleset miatti sérüléseit így egyértelműen bizonyítani tudja.

 

Gyalogosbaleset

Gyalogosbalesetnek nevezzük azokat a káreseteket, amikor nem jármű, és nem gépjármű okozta a balesetet.

A gyalogosbalesetnek Ön a vétlen sérültje

Személyi sérüléses baleset a legártatlanabb séta közben is előfordulhat. Annak is járhat kártérítés, aki az út vagy egy épület hibájából sérül meg.
Személyi sérüléses gyalogos baleset a legártatlanabb séta közben is előfordulhat. Annak is járhat kártérítés, aki az út vagy egy épület hibájából sérül meg.

Gyalogos közlekedés közben gyakran elfordulnak kisebb-nagyobb balesetek. Ezek egy részét talán nem is tekintjük komoly gyalogos balesetnek, s eszünkbe sem jut, hogy valakivel szemben kártérítési igényünk is lehetne. Inkább betudjuk a véletlen balszerencsének az esetet – pedig ilyen esetekben is hozzá lehet jutni a kártérítéshez. Néhány példa:

 • sétál az utcán, a tetőről cserép, leomló vakolat, viharban letört faág stb. a fejére esik
 • a frissen felmosott plázában elcsúszik
 • vendégségbe megy és a társasház csorba lépcsője miatt elesik
 • a havas és jeges járdán elcsúszik, mert az ingatlan tulajdonosa nem takarította el háza előtt a havat stb.

Ilyen esetekben Önnek kártérítés jár! A gyalogosbaleset miatti kárt az épület tulajdonosa, vagy üzemeltetője, illetve annak biztosítója köteles kifizetni.

Tipp:

 • Minden esetben írtja fel a tanúk, és a gyalogosbalesetet okozó személy adatait!
 • Személyi sérülés esetén hívjon mentőt, rendőrt!
 • Menjen orvoshoz, mert a gyalogos baleset során keletkezett sérüléseit vitás kárrendezés során egyértelműen bizonyítani tudja.

Gyalogosként Ön okoz balesetet

A károkozó gyalogosként is köteles megtéríteni a baleset során okozott kárt. Ha Ön rendelkezik olyan lakásbiztosítással, mely tartalmaz felelősségbiztosítási részelemet is, akkor az Ön által és az Ön lakásába bejelentett családtagok által okozott baleseti jellegű károkat a biztostó Ön helyett megtéríti. Néhány példa:

 • figyelmetlenül lelép a járdáról és az autós a kormányt elrántva másnak kárt okoz
 • gyermeke körültekintés nélkül kifut az úttestre – és az autós emiatt a kormányt félrerántva – másnak kárt okoz
 • a gyalogos figyelmetlenül kilép a kerékpársávban szabályosan közlekedő kerékpáros elé, aki elesik. A kerékpáros személyi sérülést szenved és a kerékpárban is kár keletkezett.

Tipp:

 • Minden esetben írtja fel a tanúk adatait! Lehet, hogy később még szüksége lesz rá.
 • Személyi sérülés esetén hívjon mentőt, rendőrt!
 • Menjen orvoshoz, mert a gyalogos baleset során keletkezett sérüléseit vitás kárrendezés során egyértelműen bizonyítani tudja.
 • A balesetbiztosítás kalkulátorral kiszámolhatja, mennyibe kerül az egyéni,  személyre szóló balesetbiztosítás.

Kerékpáros baleset

A jog kiemelten védi a közlekedésben résztvevő „gyengébb” felet. Ha egy kerékpár balesetben megsérül, vagy kárt szenved, akkor a kárt okozó autós kötelező gépjármű felelősség-biztosítása megtéríti a sérült személy vagy kárt szenvedett kerékpáros kárát.

A kerékpáros balesetnek Ön a vétlen sérültje

A nagyvárosi kerékpározás olyan mint egy extrém sport, magas a közlekedési baleset valószínűsége.
A nagyvárosi kerékpározás olyan mint egy extrém sport, magas a közlekedési baleset valószínűsége.

Tipikus és sajnos gyakori kerékpáros baleset, hogy egy autó nem adja meg az elsőbbséget és elüti a kerékpárost. Ilyen esetben a kerékpáros kárát a biztosító az autó kötelező felelősségbiztosítása terhére rendezi. Vannak azonban ennél nehezebben átlátható és nehezebben érvényesíthető kárigények.

Például a parkoló autóból figyelmetlenül száll ki az utas vagy a gépjárművezető, és a kerékpáros a hirtelen kinyitott ajtónak ütközik. Gyakori az ilyen típusú kerékpár baleset, azonban a biztosítók többsége ezt a kártérítési igényt a kötelező biztosítás terhére többségében elutasítja. Ilyen esetben még a kárbejelentés előtt (!) keressen egy független kárrendezési szakembert!

Általános szabály, hogy a károkozó gépjármű üzemben tartója vagy a kötelező felelősségbiztosítója köteles megtéríteni az okozott kárt. Az üzemben tartótól tehát akkor is követelhető a kár megtérítése, ha a biztosító elutasítja a kerékpáros baleset sérültje által benyújtott kárigényt.

Másik jellemző példa, amikor egy gyalogos figyelmetlenül a kerékpár elé lép és a kerékpáros elesik. Személyi sérülés történt és a kerékpárban is keletkezett kár. Gépjármű nem érintett a balesetben, így nincs kgfb, aminek a terhére a kártérítést rendezni lehetne. Megoldás, hogy a gyalogosnak az állandó lakóhelye szerinti lakásbiztosítása terhére kifizethető a kártérítés. Ennek az a feltétele, hogy a biztosítás tartalmazzon általános felelősségbiztosítási kiegészítő modult.

Tipp:

 • Minden esetben írtja fel a tanúk, és a kerékpáros balesetet okozó személy adatait!
 • Személyi sérülés esetén hívjon rendőrt, és menjen orvoshoz, mert a baleset miatti sérüléseit így egyértelműen bizonyítani tudja.
 • A biztosítói kárbejelentés előtt keressen fel egy független kárszakértő irodát!

Kerékpárral Ön okoz balesetet

A kerékpárral közlekedő személy is köteles megtéríteni az általa okozott kárt. Ha a kerékpáros károkozó rendelkezik olyan lakásbiztosítással (általános felelősségbiztosítással), mely tartalmaz felelősségbiztosítási részelemet is, akkor a kerékpár baleset során okozott kárt a (lakás)biztostó Ön helyett megtéríti. Ha nincs ilyen biztosítása, a károsult akkor is követelheti Öntől a kár megfizetését.

Ilyen baleset lehet például, ha kerékpárral figyelmetlenül kikanyarodik egy autó elé és összeütköznek, vagy emiatt a sofőr elrántja a kormányt és másik autónak, villanyoszlopnak, épületnek ütközik. Vagy ha a gyermeke kerékpározás közben nekiütközik egy parkoló járműnek, melynek fényezése megsérül és a tükör is letörik. Ilyen esetben is az autó tulajdonosa jogosan követelheti a kerékpárbaleset során okozott kár megtérítését.

Tipp:

 • Minden esetben írtja fel a tanúk adatait! Lehet, hogy később még szüksége lesz rá.
 • Személyi sérülés esetén hívjon mentőt, rendőrt!
 • Menjen orvoshoz, mert a kerékpáros baleset során keletkezett sérüléseit vitás kárrendezés során egyértelműen bizonyítani tudja.
 • A lakásbiztosítás kalkulátorral kiszámolhatja, mennyibe kerül egy korszerű lakásbiztosítás, mely a kerékpárral okozott károkat is megtéríti Ön helyett.

 

 

Motoros baleset

A közlekedési balesetben vétlen motorosnak is kártérítés jár, ha baleset vétlen részesévé válik.
A közlekedési balesetben vétlen motorosnak is kártérítés jár, ha baleset vétlen részesévé válik.

A közlekedési balesetben vétlen motorosnak is kártérítés jár, ha motoros baleset vétlen részesévé válik. Ha a balesetet gépjármű okozta, akkor a kárrendezés a károkozó gépjármű kötelező biztosítása (kgfb) alapján történik. Ha a balesetért gyalogos vagy kerékpáros a felelős, akkor a károkozóknak a felelősségbiztosítással kiegészített lakásbiztosítása, vagy általános felelősségbiztosítása alapján fizethető ki a kártérítés.

A motoros balesetnek Ön a vétlen sérültje

A közlekedés bármelyik résztvevője okozza a balesetet, a motoros számára az eset gyakran végződik sérüléssel:

 • egy autó nem adja meg az elsőbbséget és elüti
 • a gyalogos váratlanul lelép az úttestről és a motoros vészfékezés közben elesik.

Ilyen esetekben általában személyi sérülés történik és a motorkerékpárban is jelentős kár keletkezik. Ha a károkozó másik gépjármű, akkor a kártérítés a balesetet okozó autó kgfb, kötelező biztosítása terhére fizethető ki. Ha pedig gyalogos vagy kerékpáros a károkozó, akkor állandó lakóhelye szerinti lakásbiztosítása terhére fizethető ki a kártérítés, ha a lakásbiztosítás tartalmaz általános felelősségbiztosítási kiegészítő modult.

Tipp:

 • Minden esetben írtja fel a tanúk, és a motoros balesetet okozó személy adatait!
 • Személyi sérülés esetén hívjon rendőrt, és menjen orvoshoz, mert a baleset miatti sérüléseit így egyértelműen bizonyítani tudja.
 • A motoros baleset helyszínén készítsen fotókat, melyen a járművek helyzete, rendszáma és a baleseti helyszín is jól látható.
 • A magas baleseti kártérítés érdekében forduljon független kárrendezési szakértőhöz!

Motorkerékpárral Ön okoz balesetet

A közúti közlekedés egyik feltétele, hogy a forgalomban részvevő gépjárművek rendelkezzenek érvényes kötelező gépjármű felelősségbiztosítással, azaz kgfb-vel. Ez a biztosítás a motorkerékpárokra is kötelező.

Ha Ön okoz balesetet motorkerékpárjával, töltsék ki a Baleseti Bejelentő (kék-sárga) nyomtatvány valamennyi rovatát. A bejelentőlap egyik példánya a károsulté, a másik a károkozóé marad. Őrizze meg a saját példányát és a károkozást lehetőleg 5 napon belül jelentse be a saját kgfb biztosítójánál.

A saját motorkerékpárjában keletkezett kárt a casco biztosítás fizeti ki. Ha személyi sérülése is történt, azt életbiztosítása, balesetbiztosítása, utasbiztosítása vagy otthoni lakásbiztosításának feltételei szerint érvényesítheti.

Tipp:

 • Személyi sérülés esetén hívjon rendőrt, menjen orvoshoz, mert egy jelentéktelennek tűnő sérülés is lehet súlyos.
 • Írja fel a tanúk nevét és címét! Vitás kárrendezés esetén a motorbaleset körülményeit egyértelműen bizonyítani tudja.
 • A motor casco kalkulátorral kiszámolhatja, mennyibe kerül egy korszerű motor CASCO, mely a saját hibás motorbaleseteknél jól jöhet.

 

Autóbaleset – gépjárműkár

Kötelező felelősségbiztosítással a szabályok szerint minden autónak rendelkeznie kell. Alapszabály, hogy autóbaleset esetén a kártérítést a balesetben vétkes autó kötelező gépjármű felelősségbiztosítása (kgfb) terhére kell rendezni.

Bármilyen baleset is történik, első teendő a Baleseti Bejelentő Nyomtatvány kitöltése. Ügyeljen minden rovat pontos kitöltésére és különösen az aláírások meglétére. Ha egyik sofőrnél sincs ilyen nyomtatvány, akkor érdemes rendőrt hívni és elkészíttetni a jegyzőkönyvet. Akkor is érdemes rendőrt hívni, ha a két fél nem tud abban megállapodni, hogy melyikük volt a károkozó. Ha pedig a balesetben személyi sérülés is történik, akkor mindenképpen kötelező a rendőri közreműködés.

Autóbalesetben Ön a vétlen sérült

Ha nem Ön okozta az autóbalesetet, akkor a kárt teljes körűen a kárt okozó gépjármű kötelező felelősségbiztosítója téríti meg az Ön számára. A baleset után a helyszínen pontosan ki kell tölteni a Baleseti Bejelentő Nyomtatvány minden rovatát. A két példányban kitöltött bejelentőlap első példánya a vétlen károsulté, a második a kárt okozó gépkocsivezetőé. Több résztvevős közlekedési baleset esetén a bejelentőlapból annyi példányt kell kitölteni, ahány jármű érintett a balesetben.

autóbaleset - gépjárműkár
Ne fájjon a feje! Kárrendezési irodánk autóbaleset esetén is hatékony segítséget nyújt.

Ön a kárigényét a balesetet okozó jármű kgfb biztosítójához nyújthatja be 30 napon belül. A biztosító nevét a károkozónak a bejelentőlap kitöltésekor meg kell adnia. A kárigény a legtöbb biztosítónál online is elindítható, azonban mielőtt a kárbejelentést megtenné, a magasabb kártérítés érdekében keressen fel egy független kárszakértő irodát!

Ha a balesetben érintett felek nem tudnak megegyezni a felelősség kérdésében, akkor célszerű rendőrt hívni és jegyzőkönyvet felvetetni a balesetről. Ha a balesetben személyi sérülés is történik, akkor kötelező a rendőri intézkedés.

Ha olyan jármű okoz Önnek balesetet, melynek nincs érvényes kötelező biztosítása, akkor a kártérítés kifizetését a MABISZ Elkülönített Szervezeti Egysége (MABISZ ESZE), mint a Kártalanítási Számla kezelője végzi.

Tipp:

 • Minden esetben írtja fel a tanúk, és az autóbalesetet okozó személy adatait, továbbá a KGFB kötvényszámát és a biztosító nevét!
 • Személyi sérülés esetén hívjon rendőrt, és menjen orvoshoz, mert az autóbaleset miatti sérüléseit így egyértelműen bizonyítani tudja.
 • Az autóbaleset helyszínén készítsen fotókat, melyen a gépjárművek helyzete, rendszáma és a baleseti helyszín is jól látható.
 • A magas baleseti kártérítés érdekében forduljon független kárrendezési szakértőhöz!

Ha ismeretlen jármű okozza a balesetet

Előfordul, hogy a balesetet olyan jármű okozza, melynek az üzemben tartója nem ismert. Gyakori eset, hogy a parkolóban valaki megrongálja az autót, aztán adatai hátra hagyása nélkül távozik. Vagy azért történik a közúti baleset, mert egy ismeretlen jármű leszorítja az útról, majd megállás nélkül távozik, s a rendszámát sem tudják felírni.

Ha ilyen eset előfordul, akkor a kgfb terhére nem lehet a kárt megtéríteni, s ilyen esetben a Kártalanítási Számla sem járható út. A Kártalanítási Számla kötelezettsége nem terjed ki az ismeretlen gépjármű hibájából a gépjárműben esett gépjárműkárokra. A kárrendezés ebben az esetben csak saját casco biztosítása terhére történhet. Felelősségi alapon abban az esetben téríthető meg a kár, ha a rendőrségi eljárás során a későbbiekben fény derül az elkövető kilétére.

Ha viszont az ismeretlen gépjármű hibájából történt balesetben haláleset, vagy súlyos személyi sérülés történik, akkor a Kártalanítási Számla kezelője megtéríti a járműben okozott károkat is.

Tipp:

 • Ismeretlen károkozó miatt tegyen feljelentést a rendőrségen!
 • A helyszínt alaposan vizsgálja át, hogy a károkozást egy térfigyelő vagy biztonsági kamera rögzíthette-e?
 • Keressen tanukat és adataikat mindenképpen írja fel!

Autóval – gépjárművel Ön okoz balesetet

A balesetért felelős járműben okozott kár nem téríthető meg a kötelező felelősségbiztosítás alapján. Ilyen esetben a kárt okozó gépkocsivezető saját casco biztosítása terhére juthat hozzá kártérítéshez a szerződésben szereplő önrész levonása után. A magyarországi általános gépjármű kárrendezési gyakorlat során – elsősorban az avultatás túl széles körű alkalmazása miatt – sajnos az esetek többségében a kifizetett kártérítés sokkal alacsonyabb, mint amekkora összegből a károsodott járművet ténylegesen meg lehetne javíttatni, vagy totálkár esetén újat lehetne belőle vásárolni.

Ha Ön a felelős a közlekedési baleset bekövetkezéséért, akkor a vétlen gépkocsiban okozott kárt a biztosító az Ön kötelező biztosítása terhére fogja a károsultnak megtéríteni. Az autóbaleset után töltsék ki a Bejelentő Nyomtatvány (kék-sárga) minden rovatát. Ügyeljen arra, hogy pontosan meg kell adnia biztosítója nevét.

Ha az autóbaleset során felelősségét nem kívánja elismerni, a bejelentőlapon nem kell ilyen nyilatkozatot tennie. Ebben az esetben vagy a biztosító fogja a felelősséget megállapítani a rendelkezésére álló adatok, továbbá a járművek szemlézése alapján. A biztosító kármegosztást is alkalmazhat, azaz valamilyen fokig mindkét felet felelőssé teszi a gépjárműbaleset bekövetkezéséért.

Ha Ön úgy véli, hogy nem csak egyedül felelős a balesetért, hanem a másik autó vezetője is vétkes a kialakult helyzet miatt, érdemes rendőrt hívnia. A rendőrségi jegyzőkönyv egyértelmű bizonyíték, melyet a biztosítónak figyelembe kell vennie a kárfelelősség megállapítása során.

Tipp:

 • Bármennyire hihetetlen, irodánk a károkozót érdekeit is tudja képviselni.

 

Buszbaleset kártérítése

Buszbaleset esetén az autóbusz megsérült utasát mindenképpen megilleti a kártérítés, függetlenül attól, hogy melyik fél okozta a balesetet. Ha a közlekedési baleset másik jármű hibájából következett be, akkor a buszbaleset kártérítése az ő felelősségbiztosítása alapján történik. Ha a buszvezető  hibájából történt baleset, a busz utasai számára akkor is a busz kötelező felelősségbiztosítása alapján fizetik ki a kártérítést.

A magas baleseti kártérítés érdekében fontos, hogy a biztosítói kárbejelentést szakszerűen, mindenre kiterjedően fogalmazza meg a közlekedési balesetben vétlen károsult. Egy félreérthetően megfogalmazott baleseti kárleíráson, hiányosan összeállított kártérítési igényen sok millió forint kártérítés múlhat. Mindezekért célszerű független kárrendezési szakértő, biztosítási szakjogász segítségét igénybe venni.

Ha másik jármű a buszbaleset okozója

Ha a közlekedési baleset okozója egy másik jármű, akkor minden más közlekedési balesethez hasonlóan a kárt okozó jármű kötelező biztosítása terhére rendezhető a baleseti kártérítés. A balesetben kárt szenvedett utasok a károkozó jármű biztosítójához fordulhatnak a megfelelően összeállított kárigényükkel.

Buszbaleset a buszvezető saját hibájából

Rendőrség helyszínel egy buszbaleset helyszínén Székesfehérváron. Fotó: police.hu
Rendőrség helyszínel egy buszbaleset helyszínén Székesfehérváron. Fotó: police.hu

Az utazást szervező, az autóbuszt üzemeltető cégnek nincs olyan kötelezettsége, hogy az utasokra élet- és balesetbiztosítást kössön. Egyes tömegközlekedési társaságoknál (Volánbusz, MÁV) létezik ilyen “menetjegy árába beépített” biztosítás, de pl. a BKV – BKK-nál nem. A különjárati autóbuszt üzemeltető vállalkozók többsége sem köt külön balesetbiztosítást az utasokra.

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (kgfb) viszont kiterjed a kárt okozó gépjármű utasainak a kártérítésére is. Tehát ha a buszbaleset az autóbuszvezető vagy a jármű hibájából (pl. műszaki hiba, defekt stb.) következik be, az utasok kártérítése akkor is az autóbusz kötelező biztosítása terhére végezhető el.

A balesetben sérült utasoknak ebben az esetben ahhoz a biztosítóhoz kell kártérítési igényüket benyújtaniuk, ahol a busz kötelező biztosítását kötötték.

Tipp:

 • Ha utasként szenved balesetet, Önnek jár a kártérítés, hívja irodánkat!
 • Írja fel a tanúk adatait, készítsenek egyszerű jegyzőkönyvet a baleset körülményeiről!

Ha egy harmadik fél (nem jármű) okozza a balesetet

Ha a baleset bekövetkezéséért nem az autóbusz üzemeltető vállalkozás, vagy a sofőr a felelős, hanem egy harmadik személy, akkor neki kell a kártérítést magára vállalnia. Előfordulhat például, hogy egy kerékpáros a baleset okozója. Vagy ugyanez a helyzet áll fenn akkor is, ha például egy épület erkélyéről leváló tégladarab sebesít meg egy utast, aki éppen leszáll a ház előtt megálló autóbuszról.

Ha a károkozó rendelkezik olyan biztosítással, melynek van felelősségbiztosítási része is, akkor annak terhére fizethető ki a kártérítés. Például egy társasháznak biztosan van ilyen felelősségbiztosítása, de lehet ilyen elem lakásbiztosításokban is. Amennyiben a károkozónak nincs ilyen biztosítása, akkor a bíróság őt magát kötelezi a kár megtérítésére.

Fontos, hogy a kártérítés mértéke nem olyan előre elhatározott, leírt kategóriák alapján történik, mint egy életbiztosítás vagy balesetbiztosítás. A megítélhető kártérítés mértéke attól függ, hogy a károsult mennyire megalapozottan, mennyire minden területre kiterjedően állítja össze a kárigényét. Éppen ezért azt javasoljuk, hogy a kárigény benyújtása előtt feltétlenül vegye fel kárrendezési irodánkkal a kapcsolatot, hogy megalapozott, szakmailag pontos és teljes körű kárigény benyújtásával a lehető legmagasabb összegű kártérítést érhesse el a biztosítónál.

Tipp:

 • Ha utasként szenved buszbalesetet, Önnek jár a kártérítés, hívja irodánkat!
 • Írja fel a tanúk adatait, készítsenek egyszerű jegyzőkönyvet a buszbaleset körülményeiről!

 

Tömegközlekedési baleset kártérítése

Május közepén 11-en sérültek meg Székesfehérváron egy hármas közlekedési balesetben. Egy autóbusz, egy teherautó és egy személygépkocsi ütközött egymásnak. A sérültek mind a busz utasai közül kerültek ki, a 11 utas közül nyolcan kiskorúak. Szerencsére ez a baleset a kisebb koccanások közé tartozik, az utasok valamennyien csak könnyebb sérüléseket szenvedtek. Egy tömegközlekedési baleset kártérítése azért is nehéz dolog, mert az utas sokkal kiszolgáltatottabb, mint személyautós balesetnél.

A tömegközlekedési balesetek mindig erősen felborzolják a közvéleményt. Még a legkisebb incidens is tucatnyi ember sérülését hozza magával. A megsérült utasok számára pedig sokszor nem is egyértelmű, hogy milyen kártérítés jár nekik: egyáltalán kártalanítja őket valaki az anyagi veszteségért, az átélt sérelemért, fájdalomért? Ki biztosítja egy tömegközlekedési baleset sérültjeit?

Utasbiztosítás a menetjegy árában

A menetjegy ellenében igénybe vehető tömegközlekedési eszközökön a jogszerűen utazó utas a legtöbb esetben biztosítottnak számít. A jogszerűség azt jelenti, hogy megveszi a menetjegy, bérletet, vagy valamilyen jogcím alapján él az ingyenes utazás lehetőségével (pl. 70 év feletti nyugdíjasok, vagy 6 év alatti gyermekek).

Tömegközlekedési baleset kártérítése azért is nehéz dolog, mert az utas sokkal kiszolgáltatottabb, mint személyautós balesetnél.
Tömegközlekedési baleset kártérítése azért is nehéz dolog, mert az utas sokkal kiszolgáltatottabb, mint személyautós balesetnél. Foto: police.hu

A menetjegy vásárlásával az utas megköti az utazási szerződést, ami biztosítást is tartalmaz. Ez biztosítási fedezetet nyújt baleseti halál, rokkantság, csonttörés, kórházi kezelés esetén. A biztosítás tartalmaz poggyászkárra vonatkozó térítést is. A biztosítási összeg többnyire viszonylag alacsony: a Volánbusz szerződése pl. baleseti halálra és teljes rokkantságra 2 millió forintot térít. A poggyászkárra 100 ezer forint a biztosítási összeg, de pl. ékszerre, bármilyen aranytárgyra, vagy készpénzre egyáltalán nem ad fedezetet. A MÁV utasa baleseti halálra 1 millió, rokkantságra 1,2 millió forintos biztosítással rendelkezik.
Ez az utasbiztosítás baleset esetén szinte automatikusan fizet, anélkül, hogy az utas felelősségét vizsgálnák. A balesetet a jármű üzemeltetőjénél kell bejelenteni.

Fontos tudni viszont, hogy a budapesti tömegközlekedés utasai nincsenek biztosítva! A BKV – BKK 2012 óta nem köt ilyen biztosítást az utasaira. Ha egy utas megsérül a BKV – BKK járatain, akkor kárigényével közvetlenül a céghez kell fordulnia, s valószínűleg bíróság fogja a kártérítés összegét megállapítani. A BKV – BKK a kárigényt általában megpróbálja kisebbíteni, például kármegosztást alkalmazni arra hivatkozva, hogy az utas nem kapaszkodott a buszon, vagy más módon felelős ő maga is a balesetért. A fő különbség tehát az, hogy míg a Volánbusz és a MÁV vonalain az utas mindenképpen megkapja a kártérítést, ha elesik és eltöri a lábát, addig a BKV – BKK járatain bíróság előtt kell egyértelműen igazolnia, hogy a baleset a BKV – BKK hibájából következett be.

A BKV a biztosításokat a takarékosságra hivatkozva szüntette meg. A cég számára évi 50 millió forintba kerülne a régi utasbiztosítás fenntartása, míg a perekre és a peren kívüli egyezségekre évente ennél kevesebbet fizetnek ki a megsérült utasoknak.

Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy tömegközlekedési baleset esetén az utasokra éppen úgy vonatkozik a kárt okozó jármű kötelező gépjármű-felelősségbiztosításának a térítési kötelezettsége, mint egy személyautó esetében. A kárt okozó jármű kgfb terhére is benyújthatók a kárigények.

Egy tömegközlekedési baleset sérültjeként nem könnyű a megfelelő kártérítési igény összeállítása, hiszen magas fokú jogi, biztosítási ismeretekre van hozzá szükség. Éppen ezért javasoljuk, hogy mielőtt az utasbiztosítás igénybe vételére, vagy a kárigény benyújtására lépéseket tenne, mindenképpen konzultáljon kárrendezési irodánk szakértőivel, hogy a lehető legmagasabb összegű kártérítést sikerüljön elérnie!

Tipp:

 • Ha tömegközlekedési baleset éri, Önnek jár a kártérítés, hívja irodánkat!
 • Tömegközlekedési baleset esetén a járművet üzemeltető cég köteles baleseti helyszínelést végezni!
 • Írja fel a tanúk adatait, kérje el a baleseti jegyzőkönyvet!
 • A legkisebb személyi sérülés esetén is haladéktalanul forduljon orvoshoz!

 

Vonatbaleset kártérítése

Vonatbaleset esetén az utasra érvényes a MÁV (üzemeltető) által kötött, menetjegybe épített balesetbiztosítása. Továbbá ide tartozik valamennyi kötöttpályás közlekedési eszköz, vonat, villamos, metró, sőt még Budapest legrégebbi közlekedési eszköze a fogaskerekű vasút is. A baleseti kárrendezés a menetjegybe lévő balesetbiztosítás terhére a legegyszerűbb és a leggyorsabb, viszont viszonylag alacsonyak a kártérítési összegek.

A vasúti balesetbiztosítás az utasra attól a pillanattól kezdve kiterjed, amikor utazási céllal vagy kísérőként belép a vasúti utasforgalmi területre. Tehát akkor is érvényes az üzemeltető által kötött biztosítás, ha pl. a peronon vagy a váróteremben a frissen felmosott kövön elcsúszik az utas és eltöri a lábát. A biztosítás a kísérőjére is kiterjed, aki az utast a vasútállomásra elkísérte, esetleg a vonatra is felszállt, hogy csomagját felsegítse.

Vonatbaleset kártérítése a MÁV balesetbiztosítása alapján is történhet. A kárrendezés egyszerű és gyors, viszont alacsonyak a kártérítési összegek.
Vonatbaleset kártérítése a MÁV balesetbiztosítása alapján is történhet. A kárrendezés egyszerű és gyors, viszont alacsonyak a kártérítési összegek.

Az utasnak nem kötelező a vasúti balesetbiztosítás alapján benyújtania kárigényét. Ha indokoltnak érzi, akkor a kárigényt saját maga is összeállíthatja, s a biztosítási szerződésben szereplőnél nagyobb összegeket is igényelhet. Ilyen esetben viszont a kárigény megalapozottságát és összegszerűségét neki kell bizonyítania. Míg az utasbiztosítás terhére történő kifizetés valószínűleg gyors és egyszerű, addig a saját kártérítési igény benyújtása a MÁV / üzemeltető felé egészen biztos, hogy hosszas bírósági eljárást indít el. A kártérítés összegét a felek vagy peren kívüli megegyezésben rögzítik, vagy a bíróság fogja kimondani talán évek múlva.

Ha a szolgáltató felelős a vonatbaleset, metróbaleset, villamosbaleset bekövetkezéséért

Ha a vonatbalesetet a MÁV / üzemeltető hibája okozta (akár a mozdonyvezető, akár más szereplő), akkor a baleseti kártérítést a MÁV-nak kell állnia saját pénzéből vagy felelősségbiztosítása terhére. Ilyen esetben a kártérítési igényt a vasúttársasághoz kell benyújtani.


Tipp:

 • Ha vonatbaleset, villamosbalest, metróbaleset baleset éri, Önnek jár a kártérítés, hívja irodánkat!
 • Vonatbaleset esetén az üzemeltető cég köteles baleseti helyszínelést végezni!
 • Írja fel a tanúk adatait!
 • A legkisebb személyi sérülés esetén is haladéktalanul forduljon orvoshoz!

Ha másik gépjármű a vonatbaleset, villamosbaleset felelőse

A vonatbaleset, villamosbaleset sérültje a kárt okozó gépjármű felelősségbiztosítása terhére is kezdeményezheti a kárrendezést. Ilyen eset előfordulhat, ha egy autó a tilos jelzés ellenére a sínekre hajt és összeütközik a személyvonattal. A sérültek kártérítését ebben az esetben a károkozó autó kötelező biztosítása alapján kell kifizetni.

Ha a vonatbaleset, villamosbaleset, metróbaleset okozója harmadik fél

Vonatbalesetet, villamosbalesetet és metróbalesetet is okozhat olyan fél, aki semmilyen módon nem részese a közlekedésnek, s nincs ilyen jellegű biztosítása sem. Évekkel ezelőtt például többször előfordult, hogy ismeretlenek kővel dobálták meg az elhaladó személyvonatot. Még 1995-ben egy 2 éves kisgyermek meg is halt egy ilyen balesetben. Ha ilyen esetben az elkövetők személye napvilágra kerül, akkor büntetőjogi felelősségük mellett kártérítési felelősség is terheli őket – bár tény, hogy a tettesek legtöbbször ismeretlenek maradnak.

Ha a vonatbaleset okozója harmadik fél, akkor a balesetben megsérült utasok tőle követelhetnek kártérítést. Amennyiben a károkozó rendelkezik olyan biztosítással, melyben van felelősségbiztosítási elem (például lakásbiztosítás részeként), akkor annak terhére, a biztosítási összeg erejéig megtéríthetők az okozott károk.

Vonatbaleset során a kártérítési igény pontos és teljes körű összeállítása magas fokú szakmai és jogi ismereteket, továbbá a biztosítási jogszabályok körében magas fokú tájékozottságot követel. Éppen ezért feltétlenül azt javasoljuk, hogy ha Ön vonatbaleset, villamosbaleset, vagy metróbaleset érintettje, károsultja, akkor a biztosítási igény összeállítása előtt feltétlenül kérjen díjmentes konzultációt kárrendezési irodánk munkatársától. Keressen minket telefonon, visszahívjuk és megbeszéljük a kárrendezés lehetőségeit.

Tipp:

 • Ha vonatbaleset baleset éri, Önnek jár a kártérítés, hívja irodánkat!

 

Az online biztosítás kalkulátorral kiszámolhatja

 • Mennyibe kerül autójára egy CASCO, Assistance vagy kötelező biztosítás?
 • Megfizethető-e egy korszerű lakás, vagy utasbiztosítás?

A kalkulátorral pár perc alatt kiszámolhatja és árgaranciával online meg is kötheti a biztosítást!

Az önkéntes biztosítások a baleset miatti fizikai fájdalmat, lelki sérülést ugyan nem csökkentik, viszont az anyagi veszteségektől megóvják Önt!